Tidligere oppdrag

Eksempler på oppdrag:

HR-ledelse

Innleid som HR-ansvarlig til en av oppdragsgivers divisjoner, med fullstendig HR-ansvar.

Prosjektledelse

Innleid som prosjektleder blant annet for anskaffelse av ny HCM løsning (RFI/RFP).

Suksesjonsplanlegging og talentutvikling i internasjonalt konsern

Oppdragsgiver adresserte et behov for å strukturere suksesjonsplanleggingen ytterligere, samt styrke aktivitetene innen dette. Her har jeg blant annet utarbeidet og implementert system og prosess for å akselerere utviklingen av etterfølgere til kritiske posisjoner og roller.

Utvikling og gjennomføring av kurs innen ledelse

Tilbyr både åpne og bedriftsinterne kurs for ledere på ulike nivåer. Inneholder alt fra teori og ledelsesprinsipper til dilemmatrening og andre praktiske øvinger.

HR-rådgivning ved oppstart av hotellvirksomhet

I forbindelse med oppstart av hotellvirksomhet bistod jeg med HR-rådgivning rundt arbeidsrettslige temaer som arbeidsreglement, utforming av arbeidsavtaler samt innføring av arbeidstidsordninger og tariffavtaler.

Rekrutteringsoppdrag i ekspansiv virksomhet

En av mine kunder utvider for tiden virksomheten til Østlands-området. Jeg har levert rekrutteringstjenester av lederroller (A-Å) til samtlige nye lokasjoner.