Tjenester levert av hr Røseid AS

Jeg leverer konsulent- og rådgivningstjenester innenfor flere områder:

 • Strategisk HR:
  Succession Planning, Performance Management, Talent Management og måling av HR-aktiviteter
 • Prosjektleder HR:
  Profesjonell gjennomføring av større og mindre prosjekter innenfor HR som organisasjonsendringer, innkjøp av HR løsning mm.
 • Utvikling av HR-faglige kurs:
  Kurs innen praktisk personalledelse, rekruttering og talentutvikling
 • Arbeidsrett:
  Lover og regler, nedbemanningsprosesser, M&A – oppkjøp/salg av virksomheter i Norden
 • Rekruttering:
  Rekrutteringsprosesser A-Å, Strategic Workforce Planning
 • On-boarding og introduksjon:
  Opplærings- og utviklingsprogrammer
 • Administrativ HR:
  Prosessutvikling og skape ulike HR-verktøy som for eksempel personal- og lederhåndbok
 • HMS:
  Sykefraværsoppfølging og IA-arbeid